Een team of organisatie sales gedreven krijgen is de grootste uitdaging voor iedereen die een leidinggevende functie bekleedt binnen een commerciële omgeving. Iedere manager zal zich hierin herkennen en verzuchten: waarom pikken ze het niet op? Elke leidinggevende heeft invloed op de houding en het gedrag van zijn of haar medewerkers. Zo begint het al bij de selectie van je mensen. Wie wel en wie niet. Vervolgens is het belangrijk om aandacht te schenken aan de ontwikkeling van kennis/vaardigheden, motivatie en gedrag. Kijk daarbij ook kritisch naar je eigen gedrag als leidinggevende; lead by example!  Wij delen graag 5 tips met als doel om uw team meer sales gedreven te krijgen.

1. Maak dat er betrokkenheid ontstaat
Interne marketing, maak je medewerkers bewust van doelen en visies. Betrek je medewerkers ook daadwerkelijk, biedt een platform en luister. Ruimte en budget voor persoonlijke ontwikkeling is hier in erg belangrijk. Denk hierbij aan scholing en het delen van eigen kennis/ervaringen. Benut individuele talenten binnen je team.
2. Stimuleer gezonde competitie binnen je team
Hierbij kun je denken aan een bonus voor de groep mits er geïnvesteerd wordt in onderlinge relaties binnen het team. Het wekelijks vast stellen van persoonlijke targets kan eveneens een gezonde competitie teweeg brengen.
3. Zorg voor een service gerichte omgeving
Investeer in processen en systemen voor het beheren van relaties en data. Stel de klant centraal in zowel de bedrijfsvisie op lange termijn, als ook in de dagelijkse processen en stuur op relatie management.
4. Creëer een veilige omgeving
Ruimte voor het maken van fouten, eerlijke en open communicatie, transparant zijn over verwachtingen.
5. Stimuleer ondernemerschap
Begeleiden van medewerker, verantwoordelijk maken voor de resultaten, niet controleren op de uitvoering, maar coachen naar het behalen van de doelstellingen.

De stijl van leiderschap is bepalend voor het overbrengen van bovenstaande punten op je werknemers. Wees je daarom bewust van je eigen houding die jij uitstraalt richting het team. Benut daarnaast werknemers in hun kracht, help ze bij hun persoonlijke ontwikkeling en stimuleer ze bij het behalen van hun doelstellingen.

– Hans-Willem Turksma

Verkooptraining

Laat een reactie achter