Sinds 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze zal per 25 mei 2018 direct van toepassing zijn en worden gehandhaafd binnen de EU.

Ook voor ons als acquisitie bureau zal dit van invloed zijn. In de wandelgangen wordt gesproken over het einde van telefonische acquisitie. Maar wat verandert er nu eigenlijk? En in hoeverre is telefonische acquisitie nog toegestaan vanaf 25 mei 2018?
Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende wetswijzigingen van belang:
  • Gegevens die naar een persoon te herleiden zijn zullen vallen onder persoonsgegevens. Het grootste verschil voor acquisiteurs zit hem in het feit dat ook een persoonlijk bedrijfs- e-mailadres of telefoonnummer per 25 mei zullen vallen onder persoonsgegevens en dus alsook gebruikt dient te worden.
  • Persoonsgegevens mogen alleen nog maar gebruikt worden met het doel waarvoor zij zijn verstrekt, of indien hier expliciet toestemming voor is gegeven door de desbetreffende persoon. Indien wij dus vanuit een eerdere campagne een e-mail adres of telefoonnummer hebben mogen wij dit niet opnieuw gebruiken voor een niet gerelateerde campagne, tenzij hier toestemming voor is gegeven.  
  • Ook op openbare gegevens zal moeten worden gelet. Openbare gegevens mogen alleen nog maar gebruikt worden voor het doeleinde met welke deze online zijn gekomen. Hieronder vallen ook de gegevens op de website en social media kanalen als LinkedIn. Het feit dat gegevens makkelijk online te vinden zijn betekent niet dat deze automatisch voor alle doeleinden gebruikt mogen worden.
  • Tot slot, handel in gegevens zal met als causaal effect de wetswijziging ook veranderen. Het aankopen van leadlijsten bijvoorbeeld zal per definitie niet verboden zijn, wel is de koper van deze lijst verantwoordelijk dat de persoonsgegevens gebruikt worden waarvoor ze zijn aangeleverd, of er expliciet toestemming is gegeven om de informatie te verkopen aan derden.

Ja, er verandert het een en ander in de wetgeving. Eenieder dient controle te hebben over zijn persoonsgegevens. Dit recht is nu al van toepassing, echter zullen volgens de nieuwe wet de privacy rechten worden versterkt en uitgebreid. Echter, deze wetgeving is geenszins bedoeld om de business to business markt in de weg te zitten in hun commercie. Bovendien is koud bellen naar een algemeen nummer is nog altijd toegestaan. De opvatting dat telefonische acquisitie per wet verboden is klopt dan ook  niet.

Wat betekend dit nu voor ons? De nieuwe privacy -wet en regelgeving gaat het ons er niet makkelijker op maken. Gelukkig gaan wij een uitdaging nooit uit de weg. Het vertrouwen rest ons dan ook ons vak doeltreffend te kunnen blijven beoefenen.  

– Sophie Wilmink

Telefonische acquisitie 

Laat een reactie achter